Source for https://f.0x52.eu
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

10 wiersze
155 B

  1. {
  2. "sourcePath": "src",
  3. "publicPath": "dist",
  4. "assetsPath": "assets",
  5. "staticPath": "static",
  6. "graphQlPath": "graphql",
  7. "entryAssets": [
  8. "**/*"
  9. ]
  10. }