Source for https://f.0x52.eu
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 

64 rader
926 B

 1. # Logs
 2. logs
 3. *.log
 4. npm-debug.log*
 5. yarn-debug.log*
 6. yarn-error.log*
 7. # Runtime data
 8. pids
 9. *.pid
 10. *.seed
 11. *.pid.lock
 12. # Directory for instrumented libs generated by jscoverage/JSCover
 13. lib-cov
 14. # Coverage directory used by tools like istanbul
 15. coverage
 16. # nyc test coverage
 17. .nyc_output
 18. # Grunt intermediate storage (http://gruntjs.com/creating-plugins#storing-task-files)
 19. .grunt
 20. # Bower dependency directory (https://bower.io/)
 21. bower_components
 22. # node-waf configuration
 23. .lock-wscript
 24. # Compiled binary addons (https://nodejs.org/api/addons.html)
 25. build/Release
 26. # Dependency directories
 27. node_modules/
 28. jspm_packages/
 29. # TypeScript v1 declaration files
 30. typings/
 31. # Optional npm cache directory
 32. .npm
 33. # Optional eslint cache
 34. .eslintcache
 35. # Optional REPL history
 36. .node_repl_history
 37. # Output of 'npm pack'
 38. *.tgz
 39. # Yarn Integrity file
 40. .yarn-integrity
 41. # dotenv environment variables file
 42. .env
 43. # next.js build output
 44. .next
 45. .idea
 46. dist/