Преглед на файлове

budo config

unread_counter
f0x преди 1 година
родител
ревизия
c61ca275dd
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 5 реда
 1. 6
  5
    gulpfile.js

+ 6
- 5
gulpfile.js Целия файл

@@ -24,11 +24,12 @@ let css = gulp.src(cssFiles)
24 24
 
25 25
 gulp.task('watch', function(cb) {
26 26
  budo("app.js", {
27
- live: true,
28
- port: 3000,
29
- browserify: {
30
-  transform: babelify
31
- }
27
+  live: true,
28
+  dir: "build",
29
+  port: 3000,
30
+  browserify: {
31
+   transform: babelify
32
+  }
32 33
  }).on('exit', cb)
33 34
  gulp.watch(cssFiles, gulp.series(["sass"]))
34 35
 })

Loading…
Отказ
Запис